24
آوریل

انواع مشتری از نظر رضایت

به طور عمومی مشتری به افرادی اطلاق می‌شود که اقدام به خرید محصولات از فروشندگان گوناگون می‌کند. مشتری پس از انجام فرآیند خرید، براساس معیارهای گوناگون همانند خدمات، کیفیت و قیمت محصول به صورت کیفی فروشگاه را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. این ارزیابی روی رضایت وی تأثیر مستقیم دارد. بدیهی است که جذب رضایت مشتریان باعث افزایش بازدهی و توسعه بنگاه‌های تجاری می‌شود. رضایتی که براساس درجه‌های گوناگون از صفر تا رضایت کامل قابل تقسیم‌بندی می‌باشد. در این یادداشت به معرفی وضعیت مشتریان از خرید پرداخته می‌شود.

مشتری راضی

برخی از خرید و معامله خود راضی می‌باشند و با خدمات دریافتی نیاز خود را به صورت کامل برطرف می‌نمایند. این عامل باعث می‌شود تا نسبت به خرید از یک بنگاه تجاری وفادار مانده و در دوره‌های بعدی از یک بنگاه تجاری اقدام به خرید مجدد نمایند. این مشتریان در مواردی همانند ارائه تخفیفات و مزایای مختلف از سوی بنگاه‌های تجاری دیگر، تصمیم خود را تغییر داده و از بنگاه‌های تجاری دیگر خرید می‌نمایند.

انواع مشتری از نظر رضایت

مشتری شاد

این گونه مشتریان میزان وفاداری بالایی در مقایسه با گروه نخست دارند؛ زیرا، این گروه معتقدند بنگاه تجاری مورد نظر کیفیت بالایی در ارائه خدمات داشته و آن را به دوستان خود معرفی می نمایند. این‌ مشتریان توقعاتی دارند که پس از رفع آن‌ها و ارائه خدمات مطلوب به گروه مذکور تبدیل می‌شوند. برای تقویت رضایت و وفاداری این گروه می‌توان از تخفیفات و خدمات ویژه‌ای استفاده نمود که می‌تواند زمینه رضایت مضاعف آنان را فراهم آورد.

مشتری ناراضی

این گروه به دلایل متعددی همانند عدم رفع توقع آنان در زمره مخالفان و افراد ناراضی قرار دارند. این عامل باعث می‌شود تا مشتریان بالقوه خدمات شما جذب رقبای دیگر شوند. در صورت دارا بودن این گروه از مشتریان، فعالان اقتصادی باید نهایت تلاش خود را انجام دهند تا آنان را به مشتریان راضی و یا شاد تبدیل کنند؛ زیرا، براساس آمارهای انجام شده مشتریان ناراضی به صورت مستمر حداقل مساله ی عدم رضایت خود را با هشت تا بیست نفر در میان گذارده و باعث می‌شود تا بسیاری از مشتریان بالاقوه جذب بنگاه‌های تجاری دیگر شوند.