20
آوریل

انواع پول (تحریری و الکترونیکی)

در حال حاضر انواع پول در جهان وجود دارد که طی مدت زمان زیادی است که توسط انسان اختراع و مورد استفاده قرار گرفته و می‌گیرد. پول از زمان گذشته تاکنون به شکل‌های مختلفی درآمده و از دستی به دست دیگر و یا از شکلی به شکل دیگر تغییر یافته است. در بخش نخست این یادداشت به معرفی پول کاغذی پرداخته می گردد. در بخش دوم، معرفی انواع دیگری از پول تشریح می‌شود.

پول تحریری

منظور پولی است که از اوایل قرن نوزدهم میلادی در سراسر جهان منتشر شده و همراه پول کاغذی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به پول تحریری، پول ثبتی، بانکی و دفتری نامیده می‌شود. پول تحریری با پول کاغذی و سکه فرق بسیاری دارد. نخستین تفاوت، تجار و افراد در داد و ستد خود قادرند، پول تحریری را نپذیرند و در خواست پول دیگری نمایند. در صورتی که اسکناس ملی و یا بین المللی و سکه‌های ارزشمند دارای وجوه قانونی بوده و دو طرف در تجارت ملزم به پذیرش آن هستند.

پول را می‌توان یکی از اختراعات برجسته بشر به شمار آورد

دوم، پول کاغذی و سکه دارای ارزش ثابت است و در طول زمان بهای معنوی آن تغییر نمی‌کند در حالی که پول تحریری ممکن است با تغییر دولت‌ها و یا فرامین جدید، تغییر و حتی فاقد ارزش شود.

سوم، ارزش پول تحریری به حمایت از بانک مرکزی از آن است و تنها توسط این سازمان مورد تأیید است. به عبارت دیگر ممکن است پول تحریری میان اقشار گوناگون رایج نباشد. در حالی که پول کاغذی در میان تمامی اقشار جامعه مورد پسند است.

چهارم، پول تحریری تنها سازمان‌های داخلی و سازمان‌های مالی نظیر موسسان و بانک‌های هر کشور مورد قبول و دارای اعتبار است. به همین دلیل، بسیاری از افراد از پول تحریری به عنوان ثروت ملی یاد می‌کنند و آن را با عنوان سپرده شناخته می‌شود. اعتبار پول تحریری توسط بانک‌ها در تجارت و داد و ستد تضمین می‌شود. برای استفاده از پول تحریری می‌توان اقدام به دریافت دسته چک و یا روش‌های دیگری از بانک‌ها، موسسات مالی و اتحادیه‌های اعتباری نمود. برخلاف این نوع پول، بسیاری از متخصصان عرصۀ اقتصاد، پول کاغذی را سرمایه ملی و جهانی می‌دانند. زیرا این پول قابلیت خروج از کشور و داد و ستد را دارد.

 

انواع پول

پول براساس نیاز انسان از شکلی به شکل دیگر تبدیل شده است

 

 پول الکترونیکی

در دهه‌های اخير، افراد به جای به کارگيری از پول حکمی یا چک، از بانک داری الکترونيکی بهره می برند و به وسيله نشانه‌های الکترونيکی، سپرده‌گذاری یا خرید می‌کنند؛ پول الکترونیکی، یکی از ابزاری است که باعث تسهیل انتقال وجوه از حسابی به حساب دیگر می‌شود. به همین دلیل می‌توان پول الکترونیکی را پول مجازی به شمار آورد.

در حال حاضر، کارت‌های اعتباری، چک و سپرده را می‌توان جایگزین مناسب پول الکترونیکی به شمار آورد. پول الکترونیکی براساس اعتبار، میزان موجودی وجه نقد در آن دارای اعتبار است و به انواع و اقسام گوناگونی قابل تقسیم می‌باشد.