22
نوامبر

با هوش مالی بیشتر آشنا شویم

هوش مالی به مسائل اقتصادی و نحوه استفاده از منابع مالی اطلاق می‌شود. به طور کلی، هوش تنها به عملکرد مغز در برابر مسائل اجتماعی محدود نمی‌شود. بلکه هوش انواع گوناگونی دارد که یکی از آن‌ها هوش اقتصادی است که در خصوص رفع مشکلات مالی، بهبود وضعیت اقتصادی و یافتن راه‌های حل مناسب برای کسب درآمد می‌باشد. نیاز به توضیح است که این مبحث ارتباطی با هوش علمی ندارد. بدین ترتیب، فردی دارای عملکرد علمی خوبی است؛ اما، در سطح اقتصادی ضعیف عمل می‌کند و نمی‌تواند درآمدهای خود را افزایش دهد.

هوش مالی به کسب درآمد مضاعف از شیوه‌های خلاقانه می‌پردازد.

عموماً افرادی که از این هوش بهره بالاتری برده اند، تصمیمات مالی بهتری در مقایسه با دیگران اتخاذ می‌کنند و کارهایی که انجام می‌دهند همواره موجب پیشرفت اقتصادی آنان می‌شود. به طور کلی این هوش به عوامل متعددی اشاره دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت از:

کسب درآمد بیشتر از طریق خلاقیت و اشتغال

بسیاری از پژوهشگران معتقدند که میزان درآمد ارتباط مستقیمی با این هوش افراد دارد. بدین ترتیب که هر چه هوش اقتصادی افراد بالاتر باشد، می‌توانند به درآمد بیشتری دست یابند؛ زیرا، با بهره از این نوع هوش می‌توانند فرصت‌ها را شناسایی نموده و به درآمدهای بیشتری دست یابند.

هوش مالی

بودجه‌بندی پول

شاید بتوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های این هوش را بودجه‌بندی منابع مالی قلمداد کرد. افرادی که از هوش اقتصادی بالایی برخوردارند، منابع مالی خود را طوری بودجه‌بندی می‌کنند که بتوانند با پس‌انداز آن سرمایه‌گذاری کرده و درآمدهای خود را افزایش دهند. اینکه افراد بتوانند با درآمدهایشان زندگی خوبی داشته و در حین حال سرمایه‌گذاری نمایند، نیاز به هوش اقتصادی بالایی دارد.

نگهداری پول

درحالی که تعداد جاعلان، سارقان و میزان تورم در جهان به شدت روبه‌افزایش است، نگهداری از پول هنر و هوشی حائز اهمیت به شمار می‌آید. بانک‌ها، نزول‌خواران و برخی از افراد قادرند با شیوه‌هایی کاملا علمی و قانونی پولمان را از چنگمان درآورند؛ بنابراین، تمامی افراد با تکنیک‌های هوشمندانه باید سعی در ایجاد روشی نمایند تا سود بیشتری را کسب کرده و بر درآمدهای خود بیافزایند.

افزایش دانش مالی

یکی دیگر از موارد کسب درآمد بیشتر، افزایش دانش مالی است که با افزون بر تقویت هوش اقتصادی باعث شناسایی فرصت‌ها و کسب منابع مالی مضاعف می‌شود.