16
اکتبر

با پدیده پولشویی بیشتر آشنا شویم

پولشویی تعاریف متفاوتی دارد و نظریه‌پردازان علم اقتصاد آن را به اشکال گوناگونی تعریف کرده‌اند. پولشویی ارتباط مستقیمی با اقتصاد غیررسمی هر کشور دارد و می‌تواند سرچشمه پول‌های مخفی متعددی باشد. در حال حاضر دو تعریف برای این پدیده اقتصادی وجود دارد. نخست، پولشویی را می‌توان فرآیندی به‌شمار آورد که مجرمین و یا گروهی ریشه ی اموال بدست آمده خود را تغییر داده و وارد حوزه اقتصاد می‌شوند. دوم، پولشویی را می‌توان ارتباطی میان دنیای مجرمین و فاصله ی اقتصادی دانست.

جهت انجام پولشویی از ابزارهای گوناگون اقتصادی، مالی، حقوقی و حسابداری استفاده می‌گردد که در نهایت منجر به تغییر ماهیت و منشأ اموال غیرقانونی می‌شود. اموالی که از عملیات‌های مجرمانه همانند فرار از پرداخت‌های مالیاتی، قاچاق کالا و ارز، اختلاس، اخاذی، خدمات و معاملات غیرقانونی حاصل شده است. به‌همین دلیل، باید از نظر قانون‌گذار و مسئولان دولتی پنهان بماند تا نوع فعالیت و درآمد آنان آشکار نشود. در حال حاضر جرم پولشویی به سه دسته ی پول خاکستری، پول کثیف و پول ملتهب تقسیم می‌شود.

پولشویی

پول خاکستری

به پولی می‌گویند که از عملیات‌های قانونی و یا غیرقانونی حاصل شده باشد؛ اما، صاحبان آن تمایلی به اذعان آن در اقرارنامه‌های مالیاتی ندارند و باید به هر صورت شناسایی نشود. این گروه قانونی‌ترین پول به‌شمار می‌آید که دارندگان آن تنها هدفشان فرار از پرداخت مالیات بوده و جرم چندانی را مرتکب نشده‌اند.

پول کثیف

پولی که تنها از عملیات مجرمانه حاصل شده باشد، پول کثیف گویند. این عملیات به صورتی می‌باشد که افراد به‌دلیل ارتکاب جرم‌هایی همانند قاچاق انسان، مواد مخدر، فروش کالای غیرقانونی، واردات و صادرات غیرقانونی، اخاذی و دزدی مجرم شناخته شده و مورد محکومیت قرار می‌گیرند.

پول ملتهب

به نوعی گویند که به اشکال مختلف تغییر یافته و از کشوری خارج و وارد کشور دیگر و یا منطقه امنی می‌شود که به راحت‌ترین شکل به صاحب آن تعلق می‌گیرد. این نوع پول را با اصطلاح فرار سرمایه معرفی می‌کنند.