20
ژوئن

تاریخ اسکناس در جهان

تاریخ اسکناس را می‌توان به سیصد سال پیش نسبت داد و از اختراعات مردم چین دانست. در اواخر قرن دهم میلادی، امپراطوری این کشور با نام تایی تسو از سلسله سونگ، در سال 960 میلادی، اقدام به راه‌اندازی پول‌های کاغذی با اشکال و طرح‌های خاص کرد؛ اما، دویست سال پس از تأسیس، به دلیل افراط در چاپ پول کاغذی، ارزش پول  کاغذی در این کشور تنزل یافت.

اسکناس در جهان، یکی از مهم‌ترین اختراعات بشر است.

افراط در این کشور باعث شد تا پول کاغذی به کشورهای همسایه راه یابد. پس از مدتی در دوران سلطنت برادر هولاکوخان، پول شکل جدیدی یافت و با نام چاو در سراسر جهان فراگیر شد. به‌طوری که مارکوپولو به توصیف پول چینی در کشورهای مختلف پرداخت. مارکوپولو چنین نوشته که اسکناس نوعی پول کاغذی است که به‌جای سکه طلا و نقره داد و ستد می شود و این کار باعث صرفه‌جویی در مصرف طلا شده است. اسکناس‌های کاغذی پس از مدتی مورد استقبال اروپاییان قرار  گرفت و به کشورهای اروپایی راه پیدا کرد.

تاریخ اسکناس در جهان

براساس اسناد موجود، بریتانیا، نخستین کشوری است که استفاده از پول کاغذی را آغاز و سپس، آلمان به استفاده از پول کاغذی روی آورد. سومین کشور، فرانسه در زمان انقلاب فرانسه نسبت به انتشار پول کاغذی با نام آسینیا مبادرت ورزید. منظور از این نام، کاغذی بود که به تأیید دولت رسیده باشد. پس از مدت کوتاهی، پول کاغذی در کشور روسیه با همین نام رواج یافت. رواج پول کاغذی توامان با سفر  فتحعلی شاه به این کشور، باعث ترویج اسکناس در ایران با نام اولیۀ چاو شد.

چینیان را می‌توان نخستین مبدع اسکناس به‌شمار آورد.

پس از سال‌ها، در تاریخ 1309 هجری‌شمسی نخستین بانک شاهنشاهی با هدف چاپ و توزیع پول کاغذی تأسیس شد. پس از ایران به تدریج کشورهای عثمانی و کشورهای عربی  به استفاده از پول کاغذی روی آوردند. بدین ترتیب، پول کاغذی در جهان فراگیر شد و امروزه سیصد سال از قدمت کاربرد اسکناس می‌گذرد.