تعداد-تراکنش-زیاد-و-تأثیر-آن-بر-روی-مالیات
24
مه

تعداد تراکنش زیاد و تأثیر آن بر روی مالیات

یکی از سوالاتی که در زمان خرید و استفاده از دستگاه کارتخوان توسط فروشندگان مورد پرسش قرار می گیرد، تعداد تراکنش زیاد و تأثیر آن بر روی مالیات است. برای اینکه افراد نخواهند از پول نقد برای تراکنش های مالی خود صورت دهند نیاز است تا از ابزارها و روش های مناسب بهره مند شویم. دستگاه های کارتخوان باعث شده است تا تراکنش ها از طریق وسایل الکتریکی و با استفاده از کارت های بانکی صورت گیرد. یکی از دستگاه هایی که می توانید به وسیله آن از کارت های بانکی استفاده کنید، دستگاه کارتخوان بی سیم است.

تمامی افرادی که از دستگاه های کارتخوان استفاده می کنند نیاز دارند تا مالیات مربوط به خود را پرداخت کنند. اما اینکه مالیات مربوط به دستگاه کارتخوان چه میزان است و باید پرداخت کنند تا جریمه نشوند. عدم پرداخت آن می تواند در آینده باعث جریمه ها و مشکلات بیشتری شود.

شما که از دستگاه کارتخوان سیار و ثابت استفاده می کنید نیاز است تا مالیت مربوط به آن نیز بپردازید. حال سوال پیش می آید که تعداد تراکنش بر روی میزان مالیات تأثیرگذار است یا نه؟ با توجه به قوانین وضع شده تمامی افرادی که دارای دستگاه کارتخوان می باشند باید نسبت به این موضوع توجه کافی داشته باشند.

مالیات بر روی دستگاه های کارتخوان

بر طبق قوانین جدید مالیات، دستگاه های پوز نییز باید ثبت مالیاتی دستگاه کارتخوان خود انجام دهند. شما در این حالت باید در سامانه مورد نظر ثبت نام کنند. این افراد مالیاتی مطابق مالیات مشاغل می پردازند. مطابق با قوانین میزان درصدی بین صفر تا بیست و پنج درصد از درآمد خود را به موضوع مالیات اختصاص می دهند. این افراد باید مالیات مربوط به مشاغل خود را پرداخت کنند.

افرادی که نسبت به مالیات مشاغل خود اقدام می کنند و پرداختی دارند، دیگر در این بخش نیاز به مالیات ندارد. اما در بخش بعدی برای کسانی مانند افرادی که مالیاتی به منظور مشاغل و درآمد خود صورت نمی دهند باید هزینه ای پرداخت کنند. این موضوع برای این می باشد که به دلیل کم توجهی نسبت به پرداخت مالیات، باید پرداخت کنید.

مالیات بر روی دستگاه های کارتخوان
مالیات بر روی دستگاه های کارتخوان

شما برای اینکه بتوانید در سامانه مالیات ثبت نام کنید نیاز دارید تا به سایت tax.gov.ir مراجعه کنید در این قسمت شما می توانید ثبت نام مربوط به مالیات را صورت دهید. شما باید در ابتدا ثبت نام خود را انجام دهید و در اطلاعات مربوط به خود را وارد کنید. با استفاده از راهنمای موجود در وبسایت به راحتی می توانید از این موضوع استفاده کنید. در ادامه برای شما جریمه و یا مالیات اضافه ای اختصاص پیدا نخواهد کرد.

تأثیر میزان تراکنش بر روی مالیات

با وجود دستگاه های پوز ثابت و سیار در مراکز روند مربوط به تراکنش ها به صورت کاملاً راحت صورت می گیرد. اما باید در مورد قوانین استفاده از آن نیز اطلاعات کافی داشته باشیم تا در آینده دچار مشکل و جریمه هایی نشویم. یکی از قوانین مربوط به آن، مالیات بر روی دستگاه های کارتخوان سیار است.

امروزه کارتخوان ها در بخش مالی بسیار کاربرد اساسی داشته و می تواند شرایط راحتی برای مشتری و همچنین صاحب کسب و کار فراهم نماید. استفاده از کارتخوان هم به نفع مشتری می باشد و هم به نفع خریدار و تراکنش به صورت نقد دقیقاً مخالف آن و می تواند باعث دردسرهایی برای خریدار و فروشنده باشد.

سازمان دهی جدی در این بخش صورت گرفته است تا از فرار مالیاتی نیز پیشگیری شود. با توجه به مطالب بیان شده در بالا اگر مالیاتی مبنی بر درآمد و کسب و کار خود پرداخت می کنید نیاز به مالیات مربوط به دستگاه کارتخوان نیست. اما این موضوع توسط شما صورت نگیرد باید در بخش بعدی انجام شود. به عبارتی اگر در بخش کسب و کار خود مالیاتی پرداخت نمی کنید باید در این بخش به صورت اختصاصی مالیاتی پرداخت نمایید. محاسبه مربوط به مالیات نیز از طریق درصدی از درآمد می باشد که توسط دستگاه کارتخوان صورت می گیرد.