06
مارس

خريد دستگاه كارتخوان سيار در كمترين زمان

كارتخوان سيار يكی از انواع دستگاه كارتخوان است كه مهم ترين ويژگی آن قابل حمل بودن است و همين ويژگی باعث شد تا بسياری از كسب و كارها از جمله مشاغلی كه محل پرداخت ثابتی ندارند بتوانند از كارتخوان در پرداخت ها استفاده كنند. دستگاه های كارتخوان به عنوان پايانه فروش ابزاری است كه وجود آن در هر كسب و كاری الزامی به شمار می رود به ويژه در دنيای امروز كه روش های سنتی پرداخت منسوخ شده و روش های جديد به صورت گسترده جايگزين شده اند. در خصوص انواع كارتخوان هم بايد گفت كه در حالت كلی دستگاه ها به دو دسته با سيم يا اصطلاحا ثابت كه با خط ثابت تلفن كار می كنند و دستگاه های پوز سيار كه از سيم كارت برای اتصال به شبكه بهره می برند. با توجه به آن چه گفته شد در اين مقاله در خصوص نحوه خريد دستگاه كارتخوان مباحثی را بيان می كنيم همچنين به معرفی مركزی كه امكان خريد دستگاه كارتخوان سيار در كمترين زمان را فراهم كرده است می پردازيم.

خريد دستگاه كارتخوان سيار در كمترين زمان 

از جمله مراكزی كه می توان برای خريد دستگاه كارتخوان مراجعه كرد بانک ها هستند؛ اگر قصد خريد دستگاه پوز سيار را از بانک ها داريد بايد بدانيد كه اين مراكز قوانين خاص خود را دارند كه برای دريافت دستگاه موظف به رعايت اين قوانين هستيد. برای مثال می توان به وديعه اشاره كرد به اين صورت كه برای دريافت دستگاه پوز از بانک ها نيازی به پرداخت هزينه وجود ندارد و اين دستگاه ها رايگان در اختيار شما قرار می گيرد اما شما بايد يک حساب بانكی فعال در بانک مربوطه داشته باشيد و اين حساب بايد دارای مبلغ قابل توجه ای باشد كه اين مبلغ توسط بانک تعيين می شود و در بانک های مختلف متفاوت است به طوری كه اين رقم از 5 تا 20 ميليون متفاوت است.

كارتخوان سيار
كارتخوان سيار

علاوه بر اين شما بايد متعهد شويد كه اين حساب فعال و دارای تراكنش است همچنين دستگاه كارتخوان بايد فعال باشد و در ماه ميزان تراكنش مشخصی كه بانک تعيين می كند را بايد داشته باشيد كه اگر تراكنش های ماهانه از عدد تعيين شده توسط بانک كمتر باشد كارتخوان توسط بانک ضبط می شود. علاوه بر موارد گفته شده بايد اين نكته را هم در نظر داشته باشيد كه كارتخوانی كه به شما تحويل داده می شود دست دوم است و امكان وجود اشكالات و خرابی های متعدد در آن وجود دارد همچنين شما حق انتخاب نوع و مدل دستگاه را نداريد. البته روش تهيه رايگان دستگاه كارتخوان از شركت های فروش كارتخوان هم امكان پذير است كه شركت ها هم دارای قوانين گفته شده هستند.

در روش بعدی شما بايد برای خريد دستگاه كارتخوان مبلغی را به بانک و يا شركت های فروش دستگاه كارتخوان پرداخت كنيد كه دراين صورت ديگر قوانين گفته شده در بالا وجود نخواهند داشت و شما به ميزان دلخواه خود می توانيد تراكنش انجام دهيد. همچنين نيازی به داشتن حساب با مبالغ چند برابری به نسبت كارتخوان نيستيد. در خصوص انتخاب نوع و مدل دستگاه پوز هم اختيار تام داريد. به طور ساده تر شما مالک دستگاه هستيد و نيازی به رعايت الزامات فوق نداريد. همچنين در اين روش دستگاه روی هر حساب بانكی كه تمايل داشته باشيد تنظيم می شود و در اين خصوص هم شرايط يا قيد خاصی وجود ندارد البته اگه دستگاه را از بانک خريداری كنيد ممكن است شرايط كمی تغيير كند و شرايط حساب را بانک تعيين كند.

خريد دستگاه كارتخوان سيار در كمترين زمان

همان طور كه در ابتدای متن گفتيم بنا شد به معرفی شركتی بپردازيم كه امكان خريد دستگاه كارتخوان سيار در كمترين زمان ممكن فراهم كرده است. اين شركت در واقع شركت پوز پرداز است كه با به كارگيری فناوری ها و امكانات لازم اين امكان را برای خريداران كالا به وجود آورده است. شركت پوز پرداز تجربه بالايی در زمينه ارائه انواع دستگاه های كارتخوان دارد و تا حد ممكن تلاش كرده تا فرايند دريافت دستگاه كارتخوان را تسهيل كند.