06
مارس

دريافت گردش حساب از دستگاه پوز

امروزه با توجه به تغيير نظام مالی و پرداخت دستگاه پوز تبديل به يک ضرورت در كسب و كارها شده و استفاده از آن در هر كسب و كاری الزامی است. دستگاه پوز خدمات بسيار متنوعی را ارائه می دهد، خدماتی كه برای مشاغل از اهميت بسيار بالايی برخوردار است. از جمله كاركردهای دستگاه پوز دريافت گردش حساب است كه اين امر برای مديريت حساب از اهميت بالايی برخوردار است. در اين مقاله بنا داريم در همين خصوص يعنی دريافت گردش حساب از دستگاه پوز مواردی را بيان كنيم و توضيح پيرامون اين كاركرد بسيار مهم بپردازيم.

دريافت گردش حساب از دستگاه پوز

دريافت گردش حساب از دستگاه پوز كار چندان سختی نيست و به راحتی می توان اين تراكنش را انجام داد اما اين امر نقش مهی در مديريت حساب دارد. طراحی اين عملكرد در كارتخوان ها ديگر نيازی نيست رسيدها را به صورت دوره ای مورد بررسی قرار دهيد و صرفا با استفاده از همين امر می توان به راحتی پرداخت ها را مورد بررسی قرار داد.

در مورد نحوه انجام اين كار هم بايد گفت كه روش دريافت گردش حساب در كارتخوان های مختلف به دليل داشتن منو متفاوت به يک روش واحد صورت نمی گيرد اما فرايند كلی اين عمليات به تقريبا مشابه است كه با فهم دقيق اين فرايند كلی می توان اين تراكنش را انجام داد.

نمايی از دستگاه كارتخوان
نمايی از دستگاه كارتخوان

برای دريافت گردش حساب ابتدا كارتخوان را روشن كرده و گزينه منو را انتخاب كنيد، سپس رمز فروشگاه را وارد كرده و گزينه تاييد را بزنيد؛ در اين مرحله بايد گزينه گزارشات را انتخاب كنيد و پس از اين مرحله بايد گزينه ريز تراكنش ها را انتخاب كنيد كه پس از ورود به بخش ريز تراكنش ها با دو گزينه تراكنش های موفق و ناموفق مواجه می شويد كه با انتخاب هر گزينه گزارشی نمايش داده می شود. برای دريافت گردش حساب قاعدتا بايد گزينه تراكنش های موفق را انتخاب كنيد كه در اينجا تراكنش های موفق انجام شده به صورت دسته بندی نمايش داده می شود كه اين دسته بندی شامل گزارش، گزينه های خريد، پراخت قبض، خريد شارژ و موارد ديگر است. در اين مرحله گزينه ای را كه می خواهيد گزارشش را دريافت كنيد، انتخاب می كنيد و سپس تاريخ و ساعت را تعيين می كنيد تا با توجه به تاريخ ثبت شده گزارش را دريافت كنيد. در واقع به راحتی می توانيد گزارش تاريخی را كه می خواهيد مشاهده كنيد و اگر نياز به نسخه چاپی داريد می توانيد با فشردن دكمه سبز رنگ گزارش را دريافت كنيد. با استفاده از اين كار می توانيد گزارش ها را با رسيدهای چاپی انطباق دهيد

البته ناگفته نماند سامانه هايی جهت مشاهده تراكنش دستگاه های پوز وجود دارد و عملكرد اين سامانه به اين صورت است كه به حساب بانكی دستگاه مربوطه متصل می شود و با ارائه شماره ترمينال می توانيد تمام تراكنش هايی كه مرتبط با اين حساب است را مشاهده كنيد. اين سامانه جهت حفظ و افزايش رضايت مشتری، افزايش سرعت در پاسخگويی و حفظ امنيت شبكه صورت می گيرد.

البته اين فقط يكی از كاركردهای اصلی دستگاه های كارتخوان است و با استفاده از اين دستگاه ها می توان به خدماتی نظير خريد بدون پول نقد، خريد شارژ، دريافت موجودی، پرداخت قبوض و… دسترسی پيدا كرد.

همان طور كه قبلا هم ذكر شد دريافت گردش حساب از اهميت بالايی برخوردار است چرا كه منجر به مدريت گردش مالی می شود و به راحتی می توان نسبت به تراكنش ها اشراف نسبی پيدا كرد. تا قبل از اين كه اين امكان در كارتخوان ها طراحی شود برای دريافت گردش حساب بايد به بانک مراجعه می كرديد كه اين امر چالش های زيادی از جمله اتلاف وقت، هزينه و انرژی را به همراه داشت لذا عمدتا كسب و كارها مديريت حساب را با ثبت دستی پرداخت ها و يا مراجعه دوره ای به بانک انجام می دانند اما با تعبيه اين امكان در دستگاه های پوز به راحتی می توان به اين كاركرد دسترسی پيدا كرد و در هر زمان كه نياز باشد به بررسی گردش حساب پرداخت.