• تلفن: 02188698380
  • ایمیل: info@pospardaz.com
  • ساعات کاری: 08:00-23:00

شبکه شاپرک و PSP چیست؟

شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی (شاپرک)

شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی (شاپرک) با توجه به لزوم ساماندهی پایانه های فروش الکترونیکی در نظام بانکی کشور، نظارت دقیق و همه جانبه بر عملیات بانکی انجام شده از طریق پایانه های فروش و حصول اطمینان از رعایت استانداردها و . ضوابط ، تطبيق عملیات پرداخت الکترونیکی با ضوابط مبارزه با پولشویی، کاربری بهینه سرمایه گذاری های انجام شده، افزایش سطح پوشش پایانه های فروش به منظور تعمیق پرداخت های الکترونیکی، پرهیز از اقدامات بازارشکنانه و تقویت مشارکت واقعی بخش خصوصی در توسعه و راهبری شبکه پرداخت کشور، در چارچوب مصوبه شورای پول و اعتبار ایجاد گردید. هدف اصلی شاپرک یکسان سازی فعالیت شرکت های خدمات پرداخت است تا موجب مشارکت بخش خصوصی و توسعه سیستم پولی و بانکی کشور گردد.

شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت (PSP)

شرکت های PSP از جمله شرکت های بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور محسوب می شوند که واسطه بین بانک ها و مشتریان تجاری بوده و عملا خدمات بانکی را برای عموم مردم پیاده سازی می کنند. شرکت های PSP که در حال حاضر ۱۲ عدد هستند که نام های بزرگ و کوچکی دارند، ولی همه آنها قادر به ارائه تمامی خدمات مورد نیاز کسب و کارها و مشتریان تجاری هستند.

لیست psp های مجاز شبکه بانکی

■ شرکت الکترونیک کارت دماوند
■ 
شرکت فن آوا کارت
■ شرکت پرداخت نوین
■ شرکت پرداخت الکترونیک سامان
■ شرکت سایان کارت
■ شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
■ شرکت آسان پرداخت پرشین
■ شرکت به پرداخت ملت
■ شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد
■ شرکت پرداخت الکترونیک سداد
■  شرکت کارت اعتباری ایران کیش
■ شرکت پرداخت الکترونیک سپهر

Call Now Button