22
سپتامبر

سازمان بورس و اوراق بهادار تهران

در پی تحولات اقتصادی و اجتماعی دهه 40 شمسی و حرکت به‌سوی اقتصاد مبتنی بر بازار، اقتصاد الکترونیکی و صنعتی شدن جامعه تجارت ایران، تأسیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در دستور کار قرار گرفت. در نهایت قانون تأسیس این سازمان در اردیبهشت 1345 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این سازمان با هدف اتکای نظام به بازار آزاد و ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی راه‌اندازی شد و فعالیت خود را با پذیرش سهمی از شرکت اوراق عباس آباد نفت پارس، بانک توسعه صنعتی و معدن ایران، اسناد خزانه و اوراق دولتی در اوایل بهمن 1346 آغاز کرد.

نخستین گام‌های ایجاد سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 1315 برداشته شد.

این نخستین سهم‌هایی بود که توسط این سازمان عرضه و با استقبال خوبی روبرو شد. اگرچه پیشینه تاریخی این سازمان به سال‌های دور، یعنی سال 1315، بازمی‌گردد. در این سال، دو کارشناس بلژیکی و هلندی مقررات اقتصادی ایران را مورد بررسی قرار دادند و پیشنهاد تأسیس سازمان بورس را به مسئولان وقت دادند؛ اما، این پیشنهاد به دلیل جنگ‌های داخلی و جنگ جهانی دوم تا سال 1332 مسکوت باقی ماند.

سازمان بورس اوراق بهادار تهران

پس از کودتای 28 مرداد این پیشنهاد برای بار دیگر معلق ماند تا مورد بررسی بیشتر قرار گیرد و در نهایت در سال 1345 در قالب لایحه‌ای به تصویب مجلس شورای ملی رسید. دورۀ رونق و استقبال از بورس با پیروزی جمهوری اسلامی پایان یافت و این روکود تا پایان جنگ رژیم بعث عراق علیه ایران ادامه یافت. با آغاز دولت جهاد سازندگی و ارائه برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فعالیت‌های بورس و سرمایه‌گزاری آغاز شد. این روند با فعالیت دولت عدالت (1384) و تغییر فعالیت‌ها و برنامه‌های آن، قوانین جدیدی جهت اجرا در بازار اوراق بهادار به مجلس ارائه و سپس تصویب شد.

سازمان بورس و اوراق بهادار تهران روزانه مبادله‌های نقدی بسیاری دارد.

این قوانین، در راستای حمایت و ایجاد نقاط قوت این بازار عرضه گشت. این قوانین در سال 1398 با کمی تغییرات اجرا شد. این اجرا باعث حمایت تمام قد دولت و روند صعودی بورس اوراق بهادر به طور چشمگیر شد. در حال حاضر فعالیت‌های بورس توان بسیاری یافته است. به‌طوری که نزدیک به 400 شرکت با ارزشی نزدیک به 70 میلیارد دلار در آن فعالیت دارند.