24
دسامبر

سواد اقتصادی

سواد اقتصادی یکی از سوادهایی است که برخورداری از آن در زندگی روزمره ضروری است. به عقیده بسیاری از اقتصاددانان و صاحب‌نظران این عرصه، دارا بودن از اطلاعات اولیه در خصوص علم اقتصاد ضروری می‌باشد و تأثیر بسیاری در اداره زندگی افراد دارد. سواد اقتصادی باعث ایجاد ارتباط میان نابرابری و امور مالی می‌شود و در نهایت منجر به استخراج اطلاعاتی در زمینه توان مشارکت در بازارهای مالی می گردد. براساس مطالعات انجام شده، در جوامعی که در حد بالایی از سواد اقتصادی برخوردارند، نابرابری کم بوده و در نتیجه پیشرفت مالی افزایش می‌یابد.

سواد اقتصادی

مصرف‌کنندگان برای مصرف کالاهای اعتباری با نرخ سخت، متحمل بدهی بیشتری می‌شوند. در حالی‌که می‌توان منجر به الگویی در سازگاری رفتاری با انتخاب‌های نابهنگام شود. به طور عمومی‌تر، سواد اقتصادی توانایی فهم و درک تصمیم‌گیری با توجه به هزینه و منابع مالی محدود را در بر دارد. افرادی که دارای این سواد هستند، نمی‌توانند هر چه را دلشان می‌خواهد، خریداری کنند و از این طریق منابع مالی و دسترسی‌هایشان را محدود و محدودتر نمایند. این افراد برای جلوگیری از شرایط اضطراری اقتصادی، هزینه‌ها و گزینه‌های موجود را از نظر اقتصادی تحلیل نموده و فرصت‌های نوینی را برای خود فراهم می‌آورند.

دلایل اهمیت سواد اقتصادی

از آنجایی که فناوری و ارتباطات روزانه در حال توسعه است، بسیاری از عرضه‌کنندگان مردم عادی را به خرید محصولات خود مجاب می نمایند. این امر اگرچه برای فعالان اقتصادی ضروری است، می‌تواند باعث کاهش منابع مالی خریداران شود. و باعث افزایش جرم آلودگی می‌شود.

اگر از سواد اقتصادی بی‌بهره باشیم، چه می‌شود؟

عموماً افرادی که از این سواد بی‌‌بهره هستند، بیشتر طعمه کلاه‌برداران قرار می‌گیرند و منابع مالی خود را تحت تأثیر چنین افرادی از دست می‌دهند. از سوی دیگر، این افراد در خصوص تصمیم‌های مهمی همانند خرید خانه، پس انداز و تأمین منابع مالی ناتوان هستند. همچنین، نمی‌توانند برنامه بلند مدتی برای کسب منابع مالی خود داشته باشند.

چاره چیست؟

می‌توان سواد اقتصادی که نوعی مهارت به شمار می‌آید، در خود تقویت نمود و زمینه را برای برنامه‌ریزی صحیح و کسب منافع اقتصادی از چندین منبع را فراهم نمود.