دستگاه كارتخوان هوشمند
01
دسامبر

كاربردهای دستگاه پوز

 • كاربردهای دستگاه پوز

در مقالات قبلی نسبت به دستگاه پوز توضيحاتی ارائه شد و راجع به كاركردهای اين دستگاه توضيحاتی ارائه شد، در اين مقاله قصد داريم به صورت جزئی تر به موضوع كاربردهای دستگاه پوز بپردازيم تا با اهميت اين دستگاه و علت اينكه استفاده از اين دستگاه در كسب و كارهای مختلف تبديل به قانون شده بيشتر آشنا شويم.

در ابتدا به تعدادی از مهم ترين كاربردهای اين ستگاه می پردازيم و در ادامه چند مورد از موارده نام برده را به طور مفصل توضيح می دهيم.

 • كاربردها
 • ارائه رسيد و فاكتور
 • خريد شارژ
 • پرداخت قبوض
 • دريافت موجودی
 • نقل و انتقال مبالغ كلان
 • انجام محاسبات
 • كاهش نياز به مراجعه حضوری به بانك
 • افزايش سرعت پرداخت ها
 • حل مشكل بازگرداندن مابقی پول به مشتری
 • امنيت بالا
 • كاهش استفاده از وجه نقد
 • تاثير بسيار زياد در افزايش درآمد و فروش
 • و….

موارد فوق از جمله مهم ترين مزايای دستگاه های پوز است.

دستگاه پوز ثابت
دستگاه پوز ثابت

امنيت بالا

 دستگاه های پوز هم به صورت مستقيم و هم غير مستقيم به افزايش امنيت و كاهش تهديدها كمك شايانی كرده است. انتقال پول با دستگاه های كارتخوان به لحاظ امنيتی وضعيت بسيار مطلوبی دارد. در واقع می توان گفت با فراگير شدن دستگاه های كارتخوان و به دنبال آن استفاده وسيع تر از كارت های بانكی بسياری از تهديدها كنترل و خنثی شد. برای درك بهتر موضوع به ارائه يك مثال می پردازيم. فرض كنيد فردی قصد دارد رقم قابل توجهی وجه نقد (اسكناس) مثلا 100 ميليون تومان را حمل و جابجا كند. اولين مسئله موضوع فضایی است كه اين مقدار پول اشغال می كند. در واقع برای حمل اين مقدار پول به يك كيف مناسب و بزرگ نياز داريم.  نكته بعدی كه در اين رابطه مطرح است حمل پول از مبدا به مقصد است كه تهديدات خاص خود را به همراه دارد كه ميزان تهديد هم به نسبت زمان و مكان متغير است. اگر همه اين شرايط درست پيش رفت و به مقصد رسيديم نكته بعدی تحويل پول به فرد دوم و دريافت رسيد مطمئن است. بعد از همه اين شرايط حالا فرد دوم دغدغه زيادی برای نگهداری پول خواهد داشت، به طوری كه اگر بخواهد به بانك مراجعه كند بايد فرايند حمل پول كه سختی ها و تهديدات خاص خود را دارد تكرار كند و اگر بخواهد پول را در محيطی خارج از بانك نگهداری كند مسائل  ديگری پيش می آيد. در حالی كه با استفاده ا ز كارت عابر و كارتخوان به سادگی هر چه تمام تر می توان مبالغ بسيار كلان را حمل كرد و به حساب ديگری انتقال داد به گونه ای كه كمترين تهديد و آسيب پيرامون آن مطرح نشود.

تسريع در پرداخت ها

تسريع در پرداخت را بايد از جمله مهم ترين كاربردهای دستگاه پوز دانست. اگر فردی بخواهد كالايی را بخرد كه قيمت بالايی داشته باشد يا اينكه بخواهد مبلغ زيادی پول را جابجا كند. در چنين شرايطی دو راه بيشتر ندارد، يكی از اين راهكارها مراجعه حضوری به بانك است. اين روش مسائل مختص به خود را دارد كه از آن جمله می توان به زمان بر بودن آن اشاره كرد. از طرفی عابر بانك ها و اپليكيشن های پرداخت قابليت انتقال حجم زياد پول را ندارند و نهايتا در شرايط خاصی مانند كرونا فقط 10ميليون تومان را می توانند جابجا كنند (سقف انتقال اپليكيشن ها 3 ميليون تومان است). در چنين شرايطی اين كارتخوان ها هستند كه قادر به جابجايی حجم بالايی از پول با كمترين زمان و بدون هيچ مشكل خاصی هستند.

كاهش نياز به مراجعه حضوری به بانك

بانك ها يكی از شلوغ ترين و پر تردد ترين مكان ها هستن كه معمولا در صورت نياز به مراجعه زمان زيادی را از افراد می گيرد. كارتخوان ها قادر هستند طيف وسيعی از خدمات بانكی را با نهايت دقت و سرعت ارائه دهند از همين جهت قطعا مراجعه صاحبان مشاغل به بانك ها كاهش چشمگيری خواهد يافت و نيازی نيست برای هر كاری به بانك مراجعه كنند.

موبايل پوز، از جمله پوزهای با امنيت بالا
موبايل پوز، از جمله پوزهای با امنيت بالا

افزايش درآمدها؛ از جمله كاربردهای دستگاه پوز

امروزه باتوجه به ساز و كارهايی كه طراحی شده ديگر نياز به حمل پول و اسكناس نيست از همين رو معمولا افراد برای خريد، پول نقد حمل نمی كنند. در چنين شرايطی وقتی يك كسب و كار دارای كارتخوان نيست قطعا با كاهش درآمد وفروش مواجه خواهد شد. اين موضوع را به سادگی می توان درك كرد به طوری كه امروز حتی در مقابل دستفروشی ها هم تابلو كارتخوان موجود است را می بينيد. در شرايط امروز قطعا نداشتن كارتخوان مشتری را برای پرداخت پول دچار چالش می كند و خريداران كالا ترجيح می دهند از مراكزی خريد كنند كه هنگام خريد و پرداخت پول فرآيند به سادگی و با سرعت انجام شود و با مشكل خاصی مواجه نشوند.