22
نوامبر

مدیریت مالی

مدیریت مالی را می‌توان یکی از رشته‌های حائز اهمیت اقتصاد در سطح فردی، ملی و جهانی قلمداد کرد. کسب درآمد توسط افراد و جوامع مختلف از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ زیرا، به آنان حق انتخاب بیشتر و استقلال می‌دهد. اما، تنها درآمدزایی مهم نبوده و مدیریت صحیح آن اهمیت بالایی دارد. به طوری‌که مدیریت صحیح درآمد باعث بهبود وضعیت اقتصادی و عدم مصرف صحیح با افزایش بدهی‌ها همراه است. به‌همین دلیل، باید مدیریت مالی به درستی و کامل آموزش داده شود.

از مدیریت مالی چه می‌دانیم؟

مدیریت مالی، مجموعه‌ای از قوانین، تکنیک‌ها و روش‌های به‌کارگیری منابع مالی در زندگی انسانی است که برنامه‌ریزی صحیح و کامل از آینده اقتصادی ما نشان می‌دهد. از آنجایی که این مدیریت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، رشته‌ها و عرصه‌های گوناگونی همانند کسب و کار، آموزش، صنعت و تولید را شامل می‌شود. اما، در هر صورت تأثیر مستقیمی بر زندگی اقتصادی شخصی هر فرد دارد. این مدیریت که می‌توان علم مبتنی بر تجربه قلمداد کرد، بر سه اصل کسب درآمد، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری استوار است. افرادی که هوشمندانه آن را در زندگی خود به‌کار گیرند، عموماً اهداف ویژه‌ای را دنبال می‌کنند.

مهم‌ترین اهداف این علم، اطمینان از امنیت سرمایه‌گذاری، اطمینان از مخارج زندگی، افزایش میزان پس‌انداز و حذف مخارج زائد است؛ اما، برای مدیریت مالی در زندگی شخصی باید تدابیر ویژه و صحیحی اتخاذ شود.

مدیریت مالی

نخستین قدم، تنظیم مخارج و هزینه‌های زندگی براساس درآمد است. برخی از پژوهشگران حوزه اقتصاد معتقدند، برای تنظیم مخارج شخصی، هر فرد در حدود 60 درصد از درآمدش را می‌تواند صرف هزینه‌ها نماید. همچنین، بخشی باید صرف هزینه‌های پیش‌بینی نشده و پس انداز شود.

دومین قدم، همیشه بخشی از پس‌انداز خود را برای هزینه‌های پیش‌بینی نشده تخصیص دهید. این عامل باعث می‌شود تا در صورت بروز هرگونه حوادثی تمام پس‌انداز شما از بین نرود.

مدیریت مالی را می‌توان مدیریت هوشمندانه منابع مالی دانست.

 

در سومین قدم، سعی کنید بخشی از پس‌انداز خود را در زمینه‌ها و مشاغل ایمن سرمایه‌گذاری کنید. این عامل باعث کسب درآمد مضاعف شما می‌شود.

برای چهارمین قدم در نظر بگیرید که ولخرجی و تفریحات پرهزینه باعث اصراف درآمد و پس‌انداز شما می‌شود. تا جای ممکن از این اقدامات دوری کنید.