21
مه

مزایای استفاده از کارت‌های بانکی

کارت‌های بانکی مزایا و معایب بسیاری دارند. اگرچه مزایای آن بر معایب، فائق آمده و به نوعی سنگینی این وزنه به سوی مزایا می‌باشد. به‌همین دلیل در این یادداشت به معرفی مزایای کارت‌های بانکی پرداخته می‌شود.

کاربرد کارت بانکی، مزایای بسیاری برای جامعه دارد

نخستین مزیت، جایگزینی کارت بانکی با اسکناس و وجوه کاغذی است که در مبادلات تجاری کاربرد بسیاری یافته است. کارت بانکی، به علت کوچک بودن و راحتی انتقال مورد استقبال جامعه قرار گرفته است. از سوی دیگر، جایگزینی کارت، باعث افزایش امنیت جانی و مالی می‌شود. زیرا، انتقال پول نقد مشکلات و خطرات بسیاری دارد. همچنین، پول کاغذی سبب انتقال و شیوع ویروس‌های گوناگون همانند ویروس کرونا می‌شود. بدین ترتیب، استفاده از کارت بانکی تا حد زیادی از شیوع و انتشار ویروس و آلودگی جلوگیری می‌کند.

مزایای استفاده از کارت‌های بانکی

دومین مزیت، شمارش پول نقد و تحویل آن به صاحب اجناس و یا خدمات می‌باشد. فروش با کارت، هزینه انتقال پول نقد را کاهش می‌دهد. از طرفی تجارت با کارت بانکی باعث کاهش هزینه‌های ناشی از چاپ می‌شود.

هر کارت بانکی، کاربرد متفاوتی دارد

سومین مزیت، درصد بیشتری از پول افراد در بانک‌ها باقی می‌ماند و این عامل باعث سودآوری هم از سوی صاحب پس‌انداز و هم بانک‌ها می‌شود که نتیجۀ آن گردش مالی در کشور است. هزینه‌های ناشی از پرداخت و دریافت پول نقد در شعب بانکی تا میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد. همچنین، تعداد حساب‌های سپرده به دلیل تسهیلات جدید ایجاد شده افزایش می‌یابد.

چهارمین مزیت را می‌توان متوجه اقتصاد داخلی دانست. کارت بانکی به‌عنوان جایگزین اسناد تجاری به‌شمار می‌آید؛ زیرا، هر گونه تراکنش مالی در لیست ثبت شده و به عنوان سندی موثق قابل استفاده است. همچنین، این سیستم باعث می‌شود تا وجوه نقد سرگردان و به نوعی نقدینگی در جامعه کاهش یافته و بخش عظیمی از پول در حسب‌های بانکیی باقی بماند که با میزان تورم رابطۀ مستقیمی دارد.