31
ژانویه

مزيت های دستگاه كارتخوان

دستگاه های كارتخوان كه با نام پايانه های فروش هم ياد می شوند از جمله ضرورت های هر كسب و كاری به شمار می روند. اين دستگاه ها دارای كاربردهای بسيار زيادی هستند و مزايای بسيار زيادی دارند. به جهت اهميت موضوع در اين مقاله قصد داريم در مورد مزيت های دستگاه كارتخوان صحبت كنيم و مواردی را در اين خصوص بيان كنيم.

مزيت های دستگاه كارتخوان

  • دريافت موجودی حساب
  • خريد شارژ
  • امنيت بالا
  • تسريع در روند نقل و انتقال پول
  • صدور فاكتور
  • امكان بررسی ميزان فروش در طول روز
  • آگاهی از نرخ ارز
  • جلوگيری از اتلاف وقت
  • انجام محاسبات
  • و….

امينت بالا

از جمله مزيت های دستگاه كارتخوان امنيت بالا آن است به طوری كه امكان ندارد تراكنش های ناموفق منجر به كسر موجودی از حساب شود. علاوه بر اين اگر وجهی به اشتباه از حساب كم شود به راحتی از طريق رسيد و يا بررسی گردش مالی قابل پيگيری است به همين جهت از اين حيث نگرانی وجود ندارد. در طرف ديگر ماجرا كارتخوان ها منجر به كاهش شديد استفاده از پول نقد شده اند كه اين موضوع هم بر افزايش امنيت موثر بوده است زيرا كه حمل پول نقد تهديدهايی را ايجاد می كند و ممكن است فرد را با مشكلات جدی مواجه كند در حالی كه كارت های اعتباری با چنين تهديداتی مواجه نيست. علاوه بر موارد فوق دستگاه های كارتخوان باعث شفافيت در تراكنش های مالی می شود و امكان فسادهای مالی را تا حدی زيادی كاهش می دهد.

امكان استفاده در همه كسب و كارها

دستگاه های كارتخوان دارای انواع مختلفی هستند كه هر كدام متناسب با نوعی از كسب و كارها طراحی شده اند به همين جهت همه كسب و كارها می توانند از دستگاه كارتخوان استفاده كنند. البته اين نكته را بايد مدنظر داشت كه از هر كارتخوانی در هر كسب و كاری نمی توان استفاده كرد بلكه بايد نوع كارتخوان متناسب با نوع كسب و كار انتخاب شود.

دستگاه كارتخوان
دستگاه كارتخوان

تسريع در روند نقل و انتقال پول

تسريع در روند نقل و انتقل پولاز جمله ديگر مزيت های دستگاه كارتخوان به شمار می رود كه تقريبا در همه كسب و كارها از اهميت بالايی برخوردار است. در نظر بگيريد يک فروشگاه بزرگ با تعداد مراجعات بالا قطعا نياز به سرعت در پرداخت ها دارد در غير اين صورت مشكلات متعددی از جمله شلوغی و ازدحام جمعيت به وجود می آيد. همچنين كارتخوان ها مشكلاتی نظير برگرداندن مابقی پول به مشتری، شمارش پول را بطرف كرده اند.

افزايش درآمدها

بدون شک نداشتن دستگاه كارتخوان منجر به كاهش درآمدها خواهد شد از اين جهت كه امروزه كمتر كسی پيدا می شود كه با خود پول نقد حمل كند و عمدتا از كارت بانكی برای پرداخت استفاده می كنند. اگر كسب و كاری به هر دليلی از دستگاه كارتخوان استفاده نكند مشتری در هنگام پرداخت با مشكل مواجه می شود به همين جهت عمدتا افراد ترجيح می دهند از مراكزی خريد كنند كه دارای كارتخوان و دستگاه پوز است.

كاهش مراجعه به بانک

با استفاده از دستگاه های كارتخوان نياز به مراجعه به بانک تا حد بسيار زيادی كاهش می يابد كه اين امر را می توان يكی از مهم ترين مزيت های دستگاه كارتخوان دانست. همه ما از شرايط بانک ها آگاه هستيم و می دانيم كه در صورت مراجعه به بانک وقت و انرژی زيادی تلف خواهد شد آن هم برای انجام يک كار ساده. در نظر يگيريد به صورت مداوم مجبور باشيد كه به بانک مراجعه كنيد در اين صورت مشكلات زيادی را خواهيد داشت كه از جمله آن از دست دادن زمان است. اين امر باعث می شود تا ساعت كم تری را به كسب و كار خود اختصاص دهيد و همين امر موجب كاهش درآمدها می شود. در حالی كه با استفاده از كارتخوان ها اساسا نيازی به مراجعه مداوم به بانک ها نداريد و به راحتی می توانيد بخش زيادی از كارهای بانكی را با استفاده از دستگاه های پوز انجام دهيد.

موارد فوق بخشی از مزيت دستگاه های كارتخوان بود و بدون شک مزايای متعدد ديگری را می توان نام برد. در هر صورت امروزه كارتخوان ها جز ضروريات هر كسب و كاری به شمار می رود و حتما بايد مورد توجه صاحبان مشاغل قرار گيرد.