20
آوریل

مشخصه‌های کارت‌های اعتباری

کارت‌های اعتباری یا همان کارت‌های خودپرداز بانکی مشخصات ثابتی دارد که در تمامی کارت‌های بانکی رعایت می‌شود. در این یادداشت به معرفی ویژگی‌های مشترک کارت‌های اعتباری پرداخته می‌شود.

شماره کارت کارت‌های اعتباری

کارت‌های بانکی برخلاف ظاهر و کاربردهای مختلف دارای ویژگی‌های مشترک و یکسانی می‌باشد. یکی از نخستین ویژگی‌ها، شمار کارت است. تمامی کارت‌های بانکی دارای شمارۀ شانزده رقمی است. این شانزده رقم برای ایجاد انتقالات میان تمامی تمامی حساب‌های بانکی و خریدهای آنی طراحی شده تا در لحظه وجوه نقدی از حسابی به حساب دیگر منتقل شود. از این شانزده رقم، شش رقم نخست معرف نام بانک است. به عبارت دیگر هر بانک برای خود رقمی متفاوت و مجزا دارد. چهار رقم دوم (عدد پنجم تا هشتم)، معرف نوع حساب و نوع کارت (به عنوان مثال کارت اعتباری و کارت هدیه) است. هفت رقمی بعدی معرف سریال و شناسۀ کارت اعتباری است که با آن می‌توان اعتبار و صحت کارت را شناسایی نمود. در پایان، رقم شانزدهم، رقمی است که توسط بانک‌ها به رقم کنترلی شهرت دارد.

مشخصه های کارت‌های اعتباری

تاریخ انقضا

مشخصۀ دیگر کارت، تاریخ انقضا هست. عموماً بانک‌ها و موسسات مالی برای کارت‌های خود تاریخ انقضای مشخصی تعیین می‌کنند. این تاریخ باعث می‌شود، مشتریان طی بازه‌های زمانی مشخص اقدام به تعویض و دریافت کارت جدید نمایند. به عنوان مثال روی کارت تاریخ 99/10 قابل مشاهده است. این بدین معنی است که صاحب کارت باید در دی ماه 1399 هجری شمسی به بانک صادر کننده کارت خود مراجعه نموده و اقدام به تعویض کارت نماید. نیاز به توضیح است که پس از گذشت تاریخ مذکور، کارت  فاقد اعتبار بوده و از رده سرویس‌دهی خارج می‌شود.

رمز اول کارت

عددی چهار رقمی است که برای اولين بار در پاکت جداگانه ای به همراه کارت، تحویل مشتری می‌گردد و مشتری باید با مراجعه به دستگاه خودپرداز آن را تغيير دهد. در درگاه هایی که نياز به حضور فيزیکی کارت وجود دارد از قبيل دستگاه های خودپرداز و پایانه های فروش از رمز اول کارت استفاده می‌گردد.

رمز دوم کارت

رمز دوم کارت، عموما رمزی است که برای تبادلات اینترنتی میان بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور کلی، برای انجام عملیاتی همانند تلفن بانک، اینترنت بانک، همراه بانک و خریدهای اینترنتی کاربرد دارد. به عبارت دیگر، رمز دوم وسیله‌ای برای شناسایی و احراز هویت دارنده اصلی کارت به شمار می‎آید. نیاز به توضیح است که برای ایجاد و ثبت رمز دوم کارت باید به دستگاه خودپرداز بانک صادرکننده کارت مراجعه نمایند.