22
آگوست

پول و انواع آن

برخلاف تصور عموم جامعه، پول تنها محدود به شکل کاغذی نمی‌‎شود. پول و انواع آن متفاوت بوده و اقسام گوناگون دارد. نیاز است تا افرادی که در جوامع متمدن زندگی می‌کنند و ناخوداگاه با اقتصاد درگیر هستند، اشراف و اطلاع کاملی از انواع پول داشته باشند.

پول بانکی

پولی که در حساب‌های بانکی وجود دارد و توسط دستگاه‌های خودپرداز و یا با مراجعه به بانک قابل دریافت می‌باشد، پول بانکی نامیده می‌شود. این نوع پول نیز با نام پول سپرده‌ای و یا ذخیره‌ای شهرت دارد. این پول عموماً غیرفیزیکی می‌باشد و با استفاده از کارت بانکی و یا دفترچه قابل استفاده می‌باشد.

پول کالایی

این نوع پول ذاتی بوده و با براندازی یک حکومت ارزش خود را از دست نمی‌دهد و در سیستم مبادلات اقتصادی کارکرد ویژه‌ای دارد. در این سیستم، افراد به جای مبادله وجوه نقد، کالاهای ارزشمندی که دو طرفین بر سر آن توافق کرده‌اند، مبادله می‌کنند. معمولا پول کالایی، مختص به کالاهای کمیاب و ارزشمند می‌باشد.

انواع پول

پول چرب

پولی سجل داری که مختص به یک فرد می‌باشد و با مدارک ویژه همانند اثر انگشت قابل استفاده است، پول چرب می‌گویند. عموماً این نوع پول توسط شرکت‌های بزرگ مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پول بی‌پشتوانه

این نوع پول بدون ارزش است و با انقراض و یا آغاز یک حکومت باطل می شود و یا اعتبار میابد. نمونه این پول را می‌توان پول رایج دوره سلطنت خاندان قاجار دانست که با آغاز سلطنت پهلوی، باطل اعلام شد و جای خود را به پول جدیدی داد. بدین ترتیب، این نوع پول دارایی افراد به شمار نمی‌آید و تنها سرمایه در گردش و بسته به یک دولت است.

پول اعتمادی

این نوع پول به شدت وابسته به اعتماد میان مردم نسبت به یکدیگر و سازمان‌ها می‌باشد. این نوع پول عموماً میان اقشار گوناگون منتقل می‌شود. یکی از نمونه‌های بارز پول اعتمادی، چک‌های بانکی و یا سفته‌ها می‌باشند.

مسکوکات و فلزات ارزشمند

این نوع سکه‌ها عموماً توسط دولت‌ها ضرب و در اختیار مردم جامعه قرار می‌گیرد. اگرچه این نوع سکه با انقراض حکومت، کارکرد خود را از دست می‌دهد؛ اما، به‌واسطه فلز ارزشمند خود دارای اعتبار و اهمیت می‌باشد. از این جمله می‌توان به فلزات نقره و طلا اشاره داشت. 

در موارد فوق پول و انواع آن توضیح داده شد. اگرچه برخی آن را به اقسام دیگری دسته بندی می‌کنند.