24
ژانویه

با روش‌های پس انداز بیشتر آشنا شویم (قسمت ۲)

در قسمت نخست این یادداشت، به معرفی برخی از شیوه‌های مدیریت مخارج و روش‌های پس انداز پرداخته شد؛ اما، این شیوه ها متنوع بوده و به روش‌های گوناگونی تقسیم...

ادامه مطلب