16
اکتبر

با پدیده پولشویی بیشتر آشنا شویم

پولشویی تعاریف متفاوتی دارد و نظریه‌پردازان علم اقتصاد آن را به اشکال گوناگونی تعریف کرده‌اند. پولشویی ارتباط مستقیمی با اقتصاد غیررسمی هر کشور دارد و می‌تواند سرچشمه پول‌های مخفی...

ادامه مطلب