20
ژوئن

تورم

تورم به وضعیتی گفته می‌شود که طی بازه زمانی خاصی، قیمت‌ها با گذشت زمان به تدریج افزایش می‌یابد. این افزایش به صورت دائمی ادامه یافته و در نهایت منجر...

ادامه مطلب