اینتا کد مالیاتی چیست؟
30
نوامبر

اینتا کد مالیاتی چیست؟

اینتا کد یا یکتا باتوجه‌به این که همه بخش‌های مختلف در حال هوشمندسازی هستند، نظام مالیاتی کشور هم دچار تغییروتحول شده است و کارهای مختلف و فعالیت‌های اقتصادی را...

ادامه مطلب