20
ژوئن

تاریخ پول الکترونیکی در ایران

پول الکترونیکی را می‌توان نسل جدیدی از پول و متحول کننده صنعت بانکداری و اقتصاد جهان به‌شمار آورد که به کمک پیشرفت فناوری اطلاعات، تغییر دادوستد و تجارت ایجاد...

ادامه مطلب