20
ژوئن

تاریخ اسکناس در جهان

تاریخ اسکناس را می‌توان به سیصد سال پیش نسبت داد و از اختراعات مردم چین دانست. در اواخر قرن دهم میلادی، امپراطوری این کشور با نام تایی تسو از...

ادامه مطلب