24
آوریل

انواع تجارت

فرآیند داد و ستد میان خریداران و فروشندگان را تجارت گویند. در سال‌های اخیر با ایجاد تغییر و تنوع در جهان، تجارت و شیوه‌های انتقال سرمایه از این واقعه...

ادامه مطلب