تعداد-تراکنش-زیاد-و-تأثیر-آن-بر-روی-مالیات
24
مه

تعداد تراکنش زیاد و تأثیر آن بر روی مالیات

یکی از سوالاتی که در زمان خرید و استفاده از دستگاه کارتخوان توسط فروشندگان مورد پرسش قرار می گیرد، تعداد تراکنش زیاد و تأثیر آن بر روی مالیات است....

ادامه مطلب