31
ژانویه

تغيير مالكيت (نام) دستگاه كارتخوان سيار

تغيير مالكيت (نام) دستگاه كارتخوان سيار امكان و فرصتی است تا صاحبان برخی مشاغل بنابه دلايل مختلف از جمله تغيير يا تعطيلی كسب و كار خود اقدام به فروش...

ادامه مطلب