دستگاه کش لس (cashless) چیست؟
01
نوامبر

دستگاه کش لس (cashless) چیست؟

کش لس دستگاه کش لس (cashless) به اسم خودپرداز غیرنقدی هم معروف است و دستگاهی است که تراکنش و نقل و انتقالات مالی را به جز دریافت پول نقد...

ادامه مطلب