24
آوریل

رفتار خرید آنلاین

در سال‌های اخیر فرآیند سنتی خرید تغییر یافته و به شکل‌های نوینی همانند خرید آنلاین و تجارت الکترونیک درآمده است. خرید آنلاین را می‌توان فرم نوینی در تجارت‌های خرد...

ادامه مطلب