روان‌شناسی معامله
29
آوریل

با روان‌شناسی معامله چطور می‌توان بدون احساس معامله کرد؟

روان‌شناسی در معامله سرمایه‌گذاری و احساس ترید از تجربه‌های پر از هیجان و ارزشمند محسوب می‌شود و با پتانسیل بی‌شماری که دارد، می‌تواند بسیار مسحورکننده باشد. دراین‌بین مشکلات و...

ادامه مطلب