24
اکتبر

پرداخت یارانه چگونه شروع شد؟

یارانه را می‌توان معادل سوبسید دانست. واژه‌ای که بر دریافت پول از محل منابع و بودجۀ عمومی دلالت دارد تا از این طریق بتوان هزینه و قیمت تمام شده...

ادامه مطلب