22
سپتامبر

انواع شاخص‌ها در بازار بورس تهران

از فروردین 1369 شاخصی به نام تپیکس در بورس اوراق بهادار تهران محاسبه شد که بعدها با نام شاخص بورس شهرت یافت. این شاخص، عددی است که وضعیت روبه...

ادامه مطلب