20
مارس

رفاه اقتصادی و شاخص‌های آن چیست؟

در سال‌های اخیر مسائل اقتصادی و رفاه اقتصادی به یکی از مهم‌ترین مباحث جامعه‌شناختی تبدیل شده است. نخستین تعاریف در خصوص رفاه اقتصادی در سال‌های 80 میلادی توسط کوزنتز...

ادامه مطلب