23
فوریه

تجارت الکترونیک چرا و چگونه؟

امروزه با توسعه اینترنت و ورود دامنه کسب و کار ها به دنیای مجازی، اصطلاح اجرایی نوینی با عنوان تجارت الکترونیک شکل گرفته است. این نوع تجارت نه با...

ادامه مطلب