22
سپتامبر

دستگاه پوز سیار بانک ملی

مجموعه پوزپرداز قادر به ارائه دستگاه پوز سیار بانک ملی می‌باشد. از آنجایی که بانک ملی ایران مشتریان بسیاری دارد، تعداد زیادی از ساکنان این مرز و بوم از...

ادامه مطلب