قرارداد یا وام مرابحه چیست؟
29
مه

قرارداد یا وام مرابحه چیست؟

انواع قراردادهای اسلامی از عقود اسلامی مانند مضاربه، مساقات و… که وجود دارد، یکی از مهم‌ترین عقود اسلامی قرارداد یا عقد مرابحه است که استفاده گسترده از آن می‌شود....

ادامه مطلب