نئو بانک هوشمند چیست
28
آگوست

نئو بانک هوشمند چیست

بانکداری الکترونیکی در بیشتر موارد بانک‌داری الکترونیک یا بانکداری‌های دیجیتالی در یک راستا و مترادف هم هستند. ولی بانکداری دیجیتال مانند یک چتر بزرگ نئو بانک هوشمند، شعبه‌های هوشمند،...

ادامه مطلب