31
ژانویه

واگذاری دستگاه پوز سيار

امروزه دستگاه پوز به دلايل مختلف جزء اصلی كسب و كارها شده و همه مشاغل خدماتی موظف به استفاده از دستگاه های كارتخوان هستند. به همين جهت در اين...

ادامه مطلب