خطای ۰۳ کارت‌خوان
29
ژانویه

پذیرنده کارت نامعتبر یا خطای ۰۳ کارت‌خوان

س خطای کارت‌خوان امروزه با وجود دستگاه‌های متنوع کارت‌خوان در همه مغازه‌ها و فروشگاه‌ها، بیشتر پرداخت‌های ما خیلی راحت و آسان انجام می‌شود و نیاز به مراجعه به شعبه‌های...

ادامه مطلب