پرداخت‌های شناسه‌دار توسط کارت‌خوان
01
نوامبر

پرداخت‌های شناسه‌دار توسط کارت‌خوان

پرداخت‌های شناسه‌دار همان‌طور که با کارت‌خوان آشنایی پیدا کردیدT می‌دانید که امکانات و کاربردهای زیادی دارند که فقط محدود به فروش و کشیدن کارت برای مبلغ معینی نیست. مانند...

ادامه مطلب