24
اکتبر

تاریخ بانکداری الکترونیکی

به طور کلی، نخستین بارقه‌های ایجاد بانکداری الکترونیکی و پول الکترونیکی به وقوع انقلاب صنعتی بازمی‌گردد. این انقلاب باعث شد تا فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و مردم دستخوش تغییر شده...

ادامه مطلب