دستگاه کارتخوان لمسی
24
مه

کارتخوان سیار لمسی

دستگاه های زیادی امروزه از حالت دکمه ای به سمت لمسی بودن تغییر دادند. یکی از این دستگاه ها کارتخوان سیار می باشد که به صورت لمسی تولید می...

ادامه مطلب