کد پذیرنده و کد پایانه دستگاه کارت‌خوان
27
فوریه

کد پذیرنده و کد پایانه دستگاه کارت‌خوان چیست؟

انواع کد دستگاه کارت‌خوان با پیشرفت‌هایی که در زمینه تکنولوژی صورت‌گرفته امروزه کارت‌خوان‌ها یکی از روش‌های پرداخت محسوب می‌شوند. این کارت‌خوان‌ها همان پایانه‌های فروش به‌صورت ثابت و سیار هستند...

ادامه مطلب